Mer än en tanke…

Bra beslut tas på goda grunder. Goda grunder är ofta fakta som du kan lita på – som du vet varifrån de kommer, att de är fullständiga och aktuella. Men bra fakta uppstår inte av sig själv. Någon måste ta ansvar för dem.

Liksom färsk mjölk surnar data med tiden.

Ansvar för information – Data Governance
Information är oomtvistligt en resurs. Den tanken stämmer alla in i. Men för att kunna vara nyttig och inte ställa till besvär så måste den hanteras som en resurs. Och det kräver att någon tar ansvar. Data Governance är en disciplin som arbetar med dessa frågor.

Nyttoeffekter
De största nyttoeffekterna med att få koll på sin verksamhetsinformation är att bättre kunna ta vara på sina affärsmöjligheter samt att upphöra med det tysta slöseriet.

Det räcker med 8% datafel för att din verksamhet ska gå på halvfart. Det innebär att till hälften av dina medarbetares tid är onödigt arbete på grund av inkorrekta eller ofullständiga data.

Hur bra är du?

Vi är en grupp konsulter som valt att specialisera oss inom detta kunskapsområde.

ID_1